Kontakt

Kontaktujte nás

IČO: 50754840

DIČ: 2120462883
IČ DPH: SK2120462883
IBAN: SK81 1111 0000 0014 2269 6006
SWIFT: UNCRSKBX


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo:  31572/S

Napíšte nám

Vyplňte a pošlite kontaktný formulár. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedených adresách.